Manuela Sambo

MS 005
Nadine, 2008
Ă–lkreide auf Papier
70 x 50 cm